Duchovní cvičení pro rodiny s dětmi

Organizátoři a místo konání

Místo konání: Kroměříž - SOŠ sv. Jana Boska
Organizátoři: 
Exercitátor: 
P. František Blaha, SDB
Cena: 1 200,- až 2 500,- Kč

Přihlašování na akci

Začátek přihlašování: 31.01.2019 - 00:01
Konec přihlašování:31.05.2019 - 23:59

Datum konání akce

Začátek akce: 17.07.2019 - 17:00
Konec akce:21.07.2019 - 10:00

Kapacita akce

Dospělí: 18 z 20
Děti:14 z 50

Další informace

Tyto DC jsou určeny přednostně pro rodiny s dětmi z řad ASC a SHM (děti do 12 let) - v případě, že máte starší děti a chcete se s nimi DC zúčastnit, obraťte se, prosíme, na ředitele.

DC se bude konat v Kroměříži (ubytování a strava na internátu v ul. Pavlákova a program v prostorách Střední odborné školy sv. Jana Boska), pod vedením exercitátora Františka Blahy. Pro rodiče bude připraven „klasický“ program, na jaký jsme o salesiánských duchovních cvičeních zvyklí. Program pro dospělé a děti bude probíhat v dopoledním a odpoledním bloku samostatně. Po obědě dopřejeme všem chvíli poledního klidu, který jistě ocení nejen malošci. V podvečer oslavíme společně mši svatou a po večeři budou mít prostor pro sebe rodiny.

Vždy ale dbáme na to, aby z DC nevymizelo duchovní obohacení. Můžeme kdykoli navštívit místní kapli, využít příležitosti ke svátosti smíření, rozjímání před Nejsvětější svatostí a jiné. I do programu pro děti zapojujeme duchovní aktivity, velice obohacující třeba bývá křížová cesta nebo cesta světla, kterou si pro nás děti v minulých letech připravovaly.

Uvědomujeme si, že takové DC je pro rodinu celkem velkou finanční zátěží. Na DC máme přislíbenou finanční pomoc ze strany ASC a také SHM. Základní cena pro dospělého pracujícího bude 2300,-Kč, pro nepracující 1900,-Kč a pro děti 1600,-Kč. Cena pro děti se ještě může snížit. Ponecháváme také možnost tzv. ceny sponzorské ve výši 2500,-Kč. Ze získaných peněz se bude platit pobyt animátorů a další nutné výdaje na DC.

Přihlášení na akci a zobrazení přihlášených účastníků může provést pouze "přihlášený" člen sdružení. (zadejte svoje přihlašovací jméno a heslo)